Informacje o urzędzie - Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie


Nagłówek

Informacje o urzędzie

Rodzaj: Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie
Powiat: namysłowski
Województwo: opolskie
Adres: Plac Wolności 1
Kod: 46-100
Miejscowość: Namysłów
NIP: 752-10-10-335
REGON: 531596869
Kontakt telefoniczny: 77 419 09 20
Fax: 77 419 09 25
Szkolenia, KFS, Bony na zasiedlenie: 77 419 09 22
 
Prace interwencyjne, Refundacje kosztów
zatrudnienia bezrobotnego:
77 419 09 34
 
Staże: 77 419 09 24
 
Roboty publiczne, Bony zatrudnieniowe, Refundacje
wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia
społeczne bezrobotnych do 30 roku życia:
77 419 09 31
 
Rejestracja: 77 419 09 21
 
Świadczenia: 77 419 09 30
 
Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
Dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie
 
skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia:
77 424 02 40
 
Zatrudnianie cudzoziemców: 77 419 09 38
Centrum Aktywizacji Zawodowej: 77 419 09 26
77 419 09 33

77 424 02 41
77 424 02 42
77 424 02 53
 
Kontakt e-mail: sekretariat@namyslow.praca.gov.pl
opna@praca.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZalozProfil
Adres skrytki odbiorczej: /PUP_Namyslow/SkrytkaESP
Strona BIP: pupnamyslow.bip.gov.pl
Strona www: namyslow.praca.gov.pl
Zasięg terytorialny: Obszar powiatu
Liczba pracowników: 29 osób
 
Dyrektor Urzędu: Zbigniew Juzak

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę