Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie namysłowskim(VI) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego...

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy...

  Projekt pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie namysłowskim (V) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I...

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę