Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie


Ze względu na zagrożenie koronawirusem COVID-19 Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie od dnia 17.03.2020 r. do odwołania nie przyjmuje interesantów.
Kontakt wyłącznie telefonicznie lub poprzez e-mail:
 1. Osoby bezrobotne, które mają wyznaczony termin wizyty w urzędzie:
  77 419 09 22, 77 419 09 33, 77 424 02 42 lub caz@namyslow.praca.gov.pl,
 2. Pracodawcy składający oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom:
  77 419 09 38 lub caz@namyslow.praca.gov.pl,
 3. Osoby które zamierzają rejestrować się w urzędzie pracy:
  77 419 09 21 lub rejestracja@namyslow.praca.gov.pl,
 4. Świadczenia: 77 419 09 30 lub swiadczenia@namyslow.praca.gov.pl,
 5. Sekretariat: 77 419 09 20 lub sekretariat@namyslow.praca.gov.pl,
 6. Jednorazowe pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro przedsiębiorcy: 77 419 09 26 lub caz@namyslow.praca.gov.pl,
 7. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców,
  Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy niezatrudniającemu pracowników,
  Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników organizacji pozarządowej lub innemu podmiotowi : 77 419 09 34 lub caz@namyslow.praca.gov.pl.
Kontakt telefoniczny z pracownikami Urzędu możliwy jest w godzinach od 7:00 do 15:00.
Powyższe ma na celu ochronę zdrowia interesantów.
 
 
      Dyrekcja Powiatowego
Urzędu Pracy w Namysłowie
Szanowni Państwo!
 
Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie informuje, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, że każda nawet nieubezpieczona osoba będzie diagnozowana bezpłatnie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem.

W związku z powyższym prosimy o rozważenie tej informacji i powstrzymanie się od rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w celu m.in. uzyskania uprawnienia do korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego.

Ponadto osoby ubiegające się o nadanie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy mogą złożyć wniosek w postaci elektronicznej korzystając z systemu praca.gov.pl (https://www.praca.gov.pl) z wykorzystaniem certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP.

Osoby, które nie dysponują profilem zaufanym, a posiadają dostęp do konta elektronicznego w banku, mają możliwość potwierdzenia swojej tożsamości i założenia profilu zaufanego bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym.
Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronie (https://pz.gov.pl).

Powyższe działania spowodowane są unikaniem skupisk ludzi i przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19

Aktualności

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie namysłowskim(VI) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego...

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2020r.
Stopa bezrobocia lipiec 2020 roku

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 30.146,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie
Plac Wolności 1 46-100 Namysłów
Kontakt telefoniczny: 77 419 09 20
Fax: 77 419 09 25
Kontakt e-mail: sekretariat@namyslow.praca.gov.pl, opna@praca.gov.pl
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę