Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie


Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O SKIEROWANIE NA SZKOLENIE INDYWIDUALNE

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O SKIEROWANIE NA SZKOLENIE INDYWIDUALNE Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie zaprasza osoby bezrobotne do składania wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE BONU SZKOLENIOWEGO

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE BONU SZKOLENIOWEGO Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie zaprasza osoby bezrobotne do 30 roku życia do składania wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie zaprasza osoby bezrobotne do 30 roku życia do składania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie zaprasza pracodawców do składania wniosków o przyznanie środków finansowych...

Zaproszenie do udziału w projekcie

Lider projektu Gmina Pokój oraz partnerzy: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie i Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu zapraszają do udziału w projekcie pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno – informacyjne w województwie opolskim" realizowanego w ramach...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy...

Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie namysłowskim (III) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie
Plac Wolności 1 46-100 Namysłów
Kontakt telefoniczny: 77 419 09 20
Fax: 77 419 09 25
Kontakt e-mail: sekretariat@pupnamyslow.pl, opna@praca.gov.pl
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę